El número de mesos mostrat per a cada destinació s'ha de dividir entre el número total de places per aquesta destinació.